நீண்ட நாள் வியாதிகள் நீங்க சித்தர் அருளிய மந்திரம்

அகத்தியர் மந்திரம்:
“ஓம் அகத்தீஸ்வராய நமஹ”

இம்மந்திரத்தை விடியற்காலையில் எழுந்து குளித்து முடித்து சூரியன் உதிக்கின்ற நேரத்தில் அச்சூரியனைப் பார்த்துக் கொண்டே இம்மந்திரத்தை 21 முறை ஜெபிக்க வேண்டும். ஞாயிற்றுகிழமைகளில் 108 முறை ஜெபித்தல் சிறப்பு. இதைத் தினமும் செய்து வர அந்த அகத்தீஸ்வரர் அருளால் உங்கள் கர்ம வினைகள் காரணமாக, உங்களைப் பற்றியிருக்கும் நீண்ட நாள் வியாதிகள் எதுவாயினும் முற்றிலும் நீங்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.